AktualityLektorkyKurzyKalendář akcíKontakt
Cvičební sál

Studio Slunce
Antonínská 5
602 00 Brno

tram č.1,6 směr Řečkovice, zastávka Antonínská
Antonínská 5 - na konci dvora vpravo, modré mřížované dveře
Mapa

Informace a přihlášky

mobil +420 775 917 061
info@studioslunce.com

Bankovní účet

Air banka
1419477021 / 3030
Nejsme plátci DPH

Fakturační údaje

Kateřina Felklová
Mokrá 316
Mokrá 664 04

IČ: 60385189
FO zapsaná v ŽR od 7.2.1994

Pronájem

Sál 60m2 
Komerční pronájem
pondělí až pátek 7:00 - 16:00 200 Kč
pondělí až čtvrtek 16:00 - 22:00 280 Kč
pátek od 16:00 - sobota, neděle 250 Kč
 
Trénink 1-2 osoby 150 Kč / hodina  
Celý den 1500 Kč

Vybavení: notebook + zesilovač, zrcadla + závěsy, jógamatky, overbally, therabandy, ježci, 
činky, polštáře, deky, židle, led lampa, wc+ sprcha, volně čaj + káva, rychlovarná konvice. 

Pro fotografy: bílé a černé plátno, stojany + světla, rekvizity a kostýmy po domluvě  

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste mou klientkou/mým klientem, zájemkyní/zájemcem o mé služby, novinek
 nebo návštěvnicí/návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje - osobně,
 telefonicky, mailem, skrze formuláře webových stránek či jinými komunikačními
 prostředky. Velmi si vážím vaší důvěry, se kterou mi vaše osobní data poskytujete.

Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení a pečuji o ně v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb.,
 o ochraně osobních údajů, a také dle Nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních
 údajů (GDPR).  
Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které v této
 souvislosti máte a se způsoby, jak je s vašimi osobními daty nakládáno.

Správce

Správcem osobních údajů na webech  www.studioslunce.com  jsem já, Kateřina Felklová,
 IČ 60358189, se sídlem Mokrá 316, Mokrá-Horákov, zapsaná u Městského úřadu Brno-venkov.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje
 
zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další

 zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.Kontaktní údaje

email info@studioslunce.com, telefon 775 917 061
 Mokrá 316, Mokrá-Horákov 664 04


Prohlašuji,  že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné
 
povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních

 údajů a GDPR, a tedy že:


Budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a
 to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

Plním  dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování 
osobních údajů.

Umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv
 podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.


ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů:

poskytování služeb, informace o změnách kurzů

vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, tel.číslo, e-mail, 

vedení účetnictví
Jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme,
 abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.


marketing - zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je
 nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání
 obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu,
 neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 2 let od poslední objednávky.


Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho 

souhlasu, po dobu 2 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas
 odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon
 nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.COOKIES

Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho
 se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro
 měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme
 jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, 
že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání
 osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.


ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které
 odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly naše
 vlastní. Přijala jsem a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a
 organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.


PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM
K vašim osobním údajům mají přístup moji zaměstnanci.

PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EVROPSKOU UNII
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít
 některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím 
e-mailu: info@studioslunce.com

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se

 zásadami zpracování osobních údajů.Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 10 

dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme/zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo
 neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.


Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám 

vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale
 nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z
 newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)


Právo na přenositelnost


Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme
 postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že
 vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 10 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás

 zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě
 vymažeme veškeré vaše osobní údaje od ze svého systému i ze systému všech 

dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 10 dní.


V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat
 vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy
 smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O
 dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo
 se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu
 ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla 

něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj 

zákazník na základě vašeho oprávněného zájmu.


 Můžete ukončit odběr našich/mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.


MLČENLIVOST
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, kteří budou zpracovávat Vaše
 osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o
 bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich
 osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů
 s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.


mm
Antonínská 5, Brno+420 775 917 061info@studioslunce.comFacebookPřihlášení